Invasieve planten bestrijden (LUPIN) : waarom?

Een uitheemse woekerende plant (ook invasieve plant genaamd) is een plant die buiten haar normale verspreidingsgebied groeit. Deze planten worden dikwijls door de mens geïmporteerd als sierplanten voor in de tuin, of komen het land binnen via vervoermiddelen. Ze verspreiden zich ongebreideld en koloniseren de habitats van andere, plaatselijke soorten. 

Waterlopen, poelen en hun omgeving zijn heel gevoelig voor overwoekering, want het zijn kwetsbare milieus die onder druk staan van allelei factoren die hun natuurlijke evenwicht verstoren.

Een aantal van die uitheemse soorten zijn heel problematisch, omdat ze het milieu schade toebrengen, soms overstromingen veroorzaken, oevers overwoekeren en onstabiel maken, of omdat ze allergieën en brandwonden veroorzaken. Om al die redenen hebben de partners van het project LUPIN besloten om met de steun van Europese Fondsen bestrijdingsacties te organiseren tegen 5 soorten die in waterlopen en poelen aangetroffen worden.